Begroting 2017-07-25T13:07:48+00:00

Begroting 2017/2018

Startkapitaal, inrichten huis €40.000

Verzorgingskosten; eten, drinken, kleding e.d. €13.041

Huisvestingskosten: huur, verzekering, energie e.d. €21.600

Reiskosten €1592

Overige apparaatskosten €4322

Kapitaallasten, afschrijving auto, spullen etc. €17.500

Personeelskosten €47.3022

Organisatorische overhead 2% van de totale kosten € 10.622

Risico-opslag 10% van de totale kosten €54.170

Totale kosten €63.5869