Loading...
Home 2019-03-04T14:26:07+00:00

 Stichting Josiah heeft een gewoon woonhuis in Pijnacker. In dit huis kunnen kinderen wonen die  (tijdelijk) niet meer in een gezin kunnen wonen.

Kinderen met ernstige hechtingsstoornis gaan zijn vaak belast met complex trauma. In het Josiah huis bieden we 24/7 therapeutische zorg voor kinderen daarnaast werken we nauw samen met hun netwerk zodat de relaties herstellen en kunnen groeien en kijken we naar de mogelijkheden wat er nodig is om de kinderen weer (terug) in een gezin te kunnen plaatsen.

Stichting Josiah is ontstaan uit een passie voor kinderen die in het carrousel steeds worden verplaatst. Hierdoor stapelen de trauma’s zich op! Binnen het Josiah geven we de kinderen een (langdurige) plek waarin ze kunnen ontwikkelen. Doordat we een gewoon huis hebben in een woonwijk, kunnen de kinderen contact maken met hun omgeving. We proberen zoveel mogelijk te behouden wat het kind al heeft opgebouwd, denk aan familiecontact, school, hobby’s, sport, vriendjes & vriendinnetjes. Daarin ondersteunen de omgeving van het kind om samen te leren omgaan met de situatie van het kind.

Binnen het huis bieden we therapeutische begeleiding, wat wil zeggen dat we zoveel mogelijk therapeutische vaardigheden inzetten tijdens de dagelijks activiteiten. We trekken nauw op met de kinderen en blijven zo dicht mogelijk bij een normaal ‘ gezinsstructuur’. Verzorging en aandacht zijn belangrijke pijlers in de dagelijkse therapeutische begeleiding van de kinderen.

Hoewel wij de ambitie hebben zoveel mogelijk een “huiselijke plek’ te bieden, zijn wij geen gezinshuis huis. Ook zijn wij geen “behandelgroep’ wij hebben wel een nauwe samenwerking met Intermetzo Polikliniek Haaglanden Top referent Trauma Centrum

 

Bent u een verwijzer en wilt u graag een kind aanmelden?

 

 

 

 

 

Zou je graag een steentje willen bijdrage neem Neem contact met ons op.

ANBI

De Stichting heeft een ANBI-status  (goede doelen stichting). Wilt u de Stichting Financieel steunen?

Heel graag: NL46RABO 0321 3400 51

Contact

Spreekt onze stichting jou aan? Neem contact met ons op.